Selecteer een pagina

Soccer Squash

SoccerSquash is de nieuwe sensatie op het gebied van (voet)balsporten! Deze snelgroeiende sport is ideaal voor spelers die houden van een combinatie van balcontrole, balaanname, bal hooghouden en traptechniek. Daarbij is het ook een tactische en mentale sport en werk je ook nog eens spelenderwijs aan een goede conditie.

Kortom, alle leuke dingen die voetbal met zich meebrengt, behalve de overtredingen!

Wat is soccersquash

 

SoccerSquash is een combinatie van voetbal en squash en wordt gespeeld met een speciale SoccerSquash-bal op een standaard squashbaan. Bij SoccerSquash is het de bedoeling dat je de bal via de muur zodanig schiet dat deze voor je tegenstander moeilijk te retourneren is. De bal mag maximaal één keer stuiteren en je mag de bal maximaal drie keer raken. Je mag de bal dus ook direct terugspelen en “uit de lucht” nemen waarmee je het spel aanzienlijk versnelt en je tegenstander onder druk zet. Je mag de bal met alles behalve je armen en handen raken, gebeurt dit wel dan is het punt voor de tegenstander.

Conditie training

SoccerSquash is naast een erg leuke sport (wie heeft vroeger niet met vriendjes een bal tegen een muur getrapt?) ook een zeer goede workout-training. De intensiteit van het spel, vergelijkbaar met het “gewone” squash, maakt dat je na een uurtje soccersquashen flink aan je conditie hebt gewerkt. En het aantrekkelijke van voetbal is toch eigenlijk ook een balletje hoog houden en lekker technisch bezig zijn? Bij soccersquash is dat nu precies wat je continu doet!

Techniek training

Door de hoge frequentie waarmee je de bal telkens uit verschillende hoeken en met verschillend effect krijgt teruggespeeld maakt dat soccersquash dè ideale techniektraining is voor de “gewone” voetballer. Met een paar trainingen SoccerSquash zie je de balaanname, balbehandeling en traptechniek aanzienlijk verbeteren. Hierdoor kan soccersquash vooral voor de jeugd een zeer effectieve aanvulling zijn op de wekelijkse voetbaltraining. SoccerSquash Bond Nederland verzorgt clinics voor (jeugd)teams maar ook voor individuele spelers.

Het spel en de service

Een wedstrijd wordt gespeeld volgens het “best of three” of “best of five” principe. In dit geval worden er dus maximaal 3 (of 5) games gespeeld. Wie het eerst 2 (of 3) games gewonnen heeft is winnaar. Een game gaat tot de 11 en moet met 2 punten verschil worden gewonnen.

Serveren

Bij het begin van elke servicebeurt, of bij de start van een nieuwe game, mag de serveerder het serveervak kiezen. De serveerder wordt bij de eerste game door middel van tossen bepaald. Ook kan men een punt “om de service” spelen. De winnaar bepaalt dan wie de wedstrijd begint met serveren. Voor de daaropvolgende games geldt dat de speler die de voorafgaande game heeft gewonnen als eerste serveert. De eerste servicebeurt mag de serveerder kiezen uit welk servicevak hij serveert. Na het winnen van de rally moet de serveerder vanuit het andere servicevak serveren. Dit gaat door totdat de serveerder een rally verliest. Dan mag de andere speler kiezen waar zijn/haar servicebeurt begint. Bij het serveren moet de serveerder met zijn standbeen in het servicevak staan. Als de bal vanaf de grond wordt geserveerd moet ook de bal vanuit het servicevak worden geschoten. De bal en het standbeen mogen de rode lijnen niet raken. Gebeurt dit wel bij het serveren dan is er sprake van een servicefout en gaat het punt naar de tegenstander.

De bal moet zo gespeeld worden dat deze rechtstreeks de voormuur raakt tussen de servicelijn (middelste rode lijn) en de bovenste uitlijn. Daarna moet de bal, al dan niet via een zijmuur, in de helft van de tegenstander terechtkomen, achter de rode dwarslijn (lijn over de breedte). De service mag vanuit de hand worden gespeeld (dus direct uit de lucht), als dropkick of gewoon liggend vanaf de grond. Er is geen herkansing oftewel een tweede service.

 

De bal moet in beweging blijven

De bal moet te allen tijde in beweging blijven. Wanneer de bal klem tussen de benen van een speler komt te zitten of klem tussen de speler en één van de muren, dan is het punt voor de tegenstander. Ook mag de bal niet stilgelegd worden op de voet of ergens anders op het lichaam. Met andere woorden, de bal dient in één keer gespeeld te worden.

Puntentelling

In elke rally wordt een punt gescoord, ongeacht of die gemaakt wordt door de serveerder of de door ontvanger. Wie het eerst 11 punten scoort met twee punten verschil, wint de game en wie het eerst twee (of drie bij best of five) games wint, wint de wedstrijd. Tussen de games in mag maximaal 90 seconden rust worden gehouden.

Maximaal één keer stuiteren, drie keer raken

Voordat de bal teruggeschopt wordt, mag deze eenmaal de grond raken. Je mag de bal maximaal drie keer raken. Men mag het hele lichaam gebruiken met uitzondering van de armen en handen. Gebeurt dit toch dan is het een fout en krijgt de tegenstander een punt. De bal moet na de trap, al dan niet via de zijmuren, de voorwand raken tussen de onderste (tin) en bovenste rode lijn, zonder eerst de grond te raken. In tegenstelling tot veel andere sporten mag de bal de lijn niet raken. Het raken van de lijn wordt als fout gerekend.

Ook mag, in tegenstelling tot gewoon squash, de bal niet in één keer via de voormuur zonder eerst de grond te raken tegen de achtermuur (vaak de glazen wand) worden gespeeld. In dat geval is de bal “out” en krijgt de tegenstander een punt. Valt de bal gelijktijdig tegen de vloer en de achterwand aan dan is de bal uit. Dit kan gezien worden als de bal die half op de lijn komt, en derhalve ook uit is. Je herkent dit meestal aan een bal die terugkomt uit deze hoek en zo goed als geen effect heeft. Of aan een bal die sterk wordt afgeremd nadat hij in de hoek is gestuiterd. Bij twijfel speelt men een let. Ook mag men niet in één keer via de achtermuur de voormuur raken. De achtermuur mag verder volledig in het spel betrokken worden (bij het hooghouden dus).

 

"Shot"-regel

Een belangrijke spelregel bij SoccerSquash is de zogenaamde “Shot”-call. Het houdt in dat op het moment dat een speler de bal voor de eerste keer aanraakt de weg vrij moet zijn om de bal rechtstreeks (dus niet via een zijmuur) op de voormuur moet kunnen spelen. De tegenstander mag dus niet in de weg staan (in de obstructie-zone). Wanneer de tegenstander toch in deze zone staat mag de speler die aan de beurt is een “shot” callen. Hij doet dit door zijn hand recht omhoog te steken, “shot” te roepen en niet verder te spelen. Speelt hij toch de bal dan is de bal nog in spel en moet er gewoon doorgespeeld worden. De “shot”-call wordt dan niet gehonoreerd. Is de shot-call terecht dan krijgt de speler direct het punt. De tegenstander moet er dus te allen tijde voor zorgen dat de speler die aan de beurt is de bal vrij en direct op de voormuur kan spelen.

Als de speler de bal al een keer heeft aangenomen en door problemen alsnog in een positie komt dat de tegenstander hierdoor (zonder zijn toedoen) in de obstructie-zone terechtkomt dan moet de speler de bal gewoon spelen. Raakt hij hierbij de tegenstander dan is het een “Let”. De tegenstander was immers bij de eerste aanraking van de bal al uit de obstructie-zone gelopen maar komt nu door het handelen van de speler weer in deze zone terecht. Hier is dus geen sprake van een “Shot”. Een uitzondering is wanneer de tegenstander alsnog na eerste aanraking van de bal door de speler expres in de obstructie-zone gaat staan. In dit geval kan de speler alsnog een “shot” callen.

SoccerSquash-etiquette

Bij elke sport hoort emotie, zo ook bij SoccerSquash. Toch dient men met het uiten van deze emotie op een squashbaan anders om te gaan dan buiten op een voetbalveld. Houd er daarom rekening mee dat je soccersquash speelt direct naast andere banen waar men ook aan het (soccer)squashen is. Bovendien galmt het in een sporthal of -centrum nou eenmaal een stuk harder na dan in de buitenlucht. Onnodig bovenmatig lawaai is daarom erg storend voor een naastgelegen baan en de daarop spelende sporters. Hard schreeuwen of de bal, nadat het punt gespeeld is, hard tegen de muren, het glas of het plafond schieten is daarom ook “uit den boze”. Wij zijn als bond zeer verheugd met het groeiend aantal squashcentra dat soccersquash een kans biedt verder te groeien. Zonder de bereidwilligheid van deze centra geen soccersquash. Ga daarom met respect om met de banen en voorkom schade aan de baan op welke wijze dan ook. Probeer daarom dan ook, als “SoccerSquash-speler van het eerste uur”, een echte ambassadeur te zijn voor deze mooie sport!

Kracht. Fun. Cardio

Soccer squash

openingstijden

Maandag-vrijdag: 12.00 – 00.00 uur

Zaterdag: 10.00 – 16.00 uur

Zondag: 10.00 – 13.00 uur

Reserveer snel jouw baan!